Autizmus

Autizmus

Autizmus sa zaraďuje k poruchám, ktoré ovplyvňujú život človeka po celý život. Dá sa popísať ako ochorenie mozgu a k jeho najvýraznejším príznakom patrí neschopnosť komunikovať a začleniť sa do spoločnosti. Aj keď je porucha spoločenského správania často krát výrazná, pri správnej diagnóze a liečbe dokáže aj človek s autizmom viesť kvalitný život.

Príčiny autizmu nie sú ešte celkom objasnené, aj keď výskyt vrámci rodín poukazuje na možnosť úlohy genetiky v rozvoji tejto poruchy. Iné výskumy sa zaoberajú myšlienkou, že autizmus môže byť vyvolaný faktormi prostredia. Príznaky autizmu sa u detí prejavia vždy pred tretím rokom života a prvým varovným signálom býva oneskorený vývoj reči. Každé dieťa je iné a to platí aj v prípade detí s autizmom. Preto bývajú prejavy autizmu rôzne. Okrem poruchy vývoja reči sa môže vyskytnúť nechutenstvo, depresia a pomerne často sa objavujú problémy s očným kontaktom. Práve na základe neschopnosti nadviazať kontakt s okolím, sa autizmus najčastejšie diagnostikuje. Liečba autizmu nie je jednoduchá a zahŕňa najmä terapiu, ktorá sa zameriava na zlepšenie sociálneho správania. Ak sa lieči autizmus od malička, väčšinou dochádza k zlepšeniu stavu. Niekedy sa na zlepšenie priebehu choroby používajú aj antidepresíva a iné lieky.

Autizmus ovplyvňuje život nielen človeku, ktorý ním trpí, ale aj ľuďom v jeho okolí. S autizmom sa ale dá pri trpezlivosti a opore žiť a môže to byť život príjemný a plnohodnotný. Netreba sa preto vzdávať.

Ďalšie o ochoreniach:

  • Besnota Besnota je infekcia mozgu a miechy, ktorá je vážna a často krát aj […]
  • Psoriáza Psoriáza je ochorenie imunitného systému, charakteristické […]
  • Cukrovka Cukrovka je dnes pomerne závažný medicínsky problém. Aj keď […]
  • Zápaľ plúc Termínom "zápal pľúc" označujeme zápal pľúcneho tkaniva. Zápal je […]
  • Malária Malária je závažné ochorenie, ktoré sa prejavuje hlavne horúčkami […]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.